Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Từ Ngày 19/09/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/09/2021.

Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu – Dầu đậu tương, Đậu tương, Đậu tương mini, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lùa mỳ mini, Lúa mỳ Kansas, Ngô, Ngô mini, Cao su RSS3, Quặng sắt và Khí tự nhiên.

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 2,750 USD
2 Đậu tương Nông sản CBOT 4,950 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 990 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,778 USD
5 Lúa mỳ Nông sản CBOT 2,283 USD
6 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 457 USD
7 Lúa mỳ Kansas Nông sản CBOT 2,338 USD
8 Ngô Nông sản CBOT 2,090 USD
9 Ngô mini Nông sản CBOT 418 USD
10 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 80,500 JPY
11 Quặng sắt Kim loại SGX 2,310 USD
12 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 5,280 USD

Chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336