Tag : đậu tương

Phân tích kỹ thuật Dầu Đậu Tương

21/01/2020: XU HƯỚNG DẦU ĐẬU TƯƠNG

Lan Anh
1.Tin thế giới: – Tuần trước, Thượng viện Hoa Kỳ hoàn tất phê chuẩn Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thỏa thuận thương mại này
Phân tích kỹ thuật Đậu Tương

21/01/2020: XU HƯỚNG ĐẬU TƯƠNG

Lan Anh
1.Tin tức thế giới: – Tuần trước, Thượng viện Hoa Kỳ hoàn tất phê chuẩn Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thỏa thuận thương mại