Tag : khô đậu tương

Phân tích kỹ thuật Khô Đậu Tương

21/1/2020: XU HƯỚNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Lan Anh
1.Tin thế giới: – Tuần trước, Thượng viện Hoa Kỳ hoàn tất phê chuẩn Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thỏa thuận thương mại này