Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Hàng Hóa Kim Loại LME Ngày 20/09/2021

Kính gửi : Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi đến Quý Thành viên Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, giao dịch liên kỳ hạn và giao dịch Kim Loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/9/2021.

error: Content is protected !!
0931721336