Quy cách mở tài khoản giao dịch trên hệ thống Msystem

Giới thiệu về phần mềm Msystem. 

Nhằm cải thiện tính năng quản trị giao dịch,  Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống phần mềm giao dịch mới MSystem thay thế cho phần mềm Vision Commodities.

Chi tiết xem tại

Để tạo tài khoản đăng nhập vào phần mềm Msystem, quý khách điền thông tin mở tải khoản theo mẫu sau:

 

VUI LÒNG NHẬP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Upload bổ sung hợp đồng