ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Hàng hóa giao dịchBạc COMEX
Mã hàng hóaSIE
Độ lớn hợp đồng5 000 troy ounce/ lot
Đơn vị yết giáUSD / troy ounce
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)
Bước giá tối thiểu0.005 USD /troy ounce
Tháng đáo hạnTháng hiện tại, hai tháng tiếp theo
Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại
Tháng 7, 12 trong  giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại
Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiênNgày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giá5% giá thanh toán
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Bạc Silver COMEX giao dịch trên Sở giao dịch COMEX. 

Kim loại bạc được giao dịch phải đáp ứng được mức độ tinh khiết 99,9% hoặc phải thuộc một trong những nhãn hiệu được chấp nhận giao dịch bởi Sở giao dịch. 

Tất cả thanh bạc được giao dịch phải được khắc trên thanh thông tin về khối lượng, độ tinh khiết, số hiệu thanh bạc và nhãn hiệu kèm theo tài liệu về quá trình đo lường khối lượng.  

Việc đo khối lượng phải được thực hiện bởi Weighmaster, có dấu xác nhận được khắc trên mỗi thanh bạc. 

Phải có chứng nhận được cấp bởi Weighmaster đi kèm cùng với danh sách thanh bạc

ĐỒ THỊ GIÁ BẠC