ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Hàng hóa giao dịch Ngô CBOT 
Mã hàng hóa ZCE 
Độ lớn hợp đồng 5000 giạ / Lot   
Đơn vị yết giá cent / giạ 
Thời gian giao dịch – Mùa hè
Thứ 2 – Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 – 19:45 
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) 
– Mùa đông
Thứ 2 – Thứ 6: 
• Phiên 1: 08:00 – 20:45
• Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) 
Bước giá tối thiểu0.25 cent /giạ 
Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12 
Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 
Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 
Ký quỹ Theo quy định của MXV 
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV 
Biên độ giá  Giới hạn giá ban đầu – Giới hạn giá mở rộng 
$0.25/giạ – $0.40/giạ 
Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất 
Tiêu chuẩn chất lượng Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3  

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loạiTrọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạĐộ ẩm tối đaTỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại laiSố hạt hư tối đaHạt hư do nhiệt
Loại 156 pound14%2.00%3.00%0.10%
Loại 254 pound15.50%3.00%5.00%0.20%
Loại 352 pound17.50%4.00%7.00%0.50%

ĐỒ THỊ GIÁ NGÔ