ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Hàng hóa giao dịchCao su TSR20 SICOM
Mã hàng hóaZFT
Độ lớn hợp đồng5 tấn/ lot
Đơn vị yết giácent / kg
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00
Bước giá tối thiểu0.1 cent / kg
Tháng đáo hạn12 tháng liên tiếp
Ngày đăng ký giao nhận5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên
Ngày thông báo đầu tiênNgày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ngày giao dịch cuối cùngNgày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giá10% giá thanh toán
Phương thức thanh toánGiao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.