ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

Tên sản phẩm giao dịchDầu ít lưu huỳnh
Mã hàng hóaQP
Độ lớn hợp đồng100 tấn / lot
Đơn vị giao dịchUSD / tấn
Thời gian giao dịchThứ 2 – Thứ 6:7:00 – 5:00 (ngày hôm sau)
Bước giá tối thiểu0.25 USD / tấn
Tháng đáo hạn96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đầu tiênTheo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùngVào lúc 12:00 (giờ London) của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc
Ký quỹTheo quy định của MXV
Giới hạn vị thếTheo quy định của MXV
Biên độ giáTheo quy định của MXV
Phương thức thanh toánKhông giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượngTiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của sản phẩm Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh (Low Sulphur Gasoil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.