STT Tên hàng hóa Mã giao dch Nhóm hàng hóa S giao dch nước ngoài liên thông Mc ký qu ban đu
/ H
p đng
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 935 USD
2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 187 USD
3 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2.090 USD
4 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 418 USD
5 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 935 USD
6 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1,595 USD
7 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 1,513 USD
8 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 303 USD
9 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 957 VND
10 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 4,455 USD
11 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 3,564 USD
12 Đường SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 1,047 USD
13 Bông sợi CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2,915 USD
14 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp TOCOM 108,000 JPY
15 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 770 USD
16 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 3,850 USD
17 Bạc SIE Kim loại COMEX 16,500 USD
18 Đồng CPE Kim loại COMEX 4,620 USD
19 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 1,188 USD
20 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 4,620 USD
21 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 5,225 USD
22 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 3,465 USD
23 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 3,521 USD
24 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 4,950 USD
25 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 2,613 USD

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 448/QĐ/MXV ngày 20 tháng 11 năm 2020)

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 23/11/2020

Xem chi tiết tại: