Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Ngày 04/11/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/11/2021.

Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu: Dầu đậu tương, Đậu tương, Đâu tương mini, Khô đậu tương.

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 2,365 USD
2 Đậu tương Nông sản CBOT 2,915 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 583 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 1,760 USD

Chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Content is protected !!
0931721336