Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Ngày 21/10/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/10/2021.

Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu: Đậu tương, Đâu tương mini, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa my mini, Ngô và Ngô mini

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 3,410 USD
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 682 USD
3 Khô đậu tương Nông sản CBOT 1,925 USD
4 Lúa mỳ Nông sản CBOT 2,063 USD
5 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 413 USD
6 Ngô Nông sản CBOT 1,678 USD
7 Ngô mini Nông sản CBOT 336 USD

Chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336