Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 4/2022 – Đợt 2

Tất Toán Hợp Đồng Tháng 4/2022 - Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MPOJ22 Dầu cọ thô 04/2022 15/04/2022 Trước 15:00 ngày 13/04/2022
2 FEFJ22 Quặng sắt 04/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 13/04/2022
3 QWK22 Đường trắng 05/2022 14/04/2022 Trước 21:00 ngày 12/04/2022
4 NQMK22 Dầu WTI Mini 05/2022 15/04/2022 Trước 21:00 ngày 13/04/2022
5 MCLEK22 Dầu WTI micro 05/2022 15/04/2022 Trước 21:00 ngày 13/04/2022
6 CLEK22 Dầu WTI 05/2022 18/04/2022 Trước 21:00 ngày 14/04/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 MPOJ22 Dầu cọ thô 04/2022 15/04/2022 Trước 15:00 ngày 13/04/2022
2 ZFTK22 Cao su TSR20 05/2022 29/04/2022 Trước 15:00 ngày 13/04/2022
3 FEFJ22 Quặng sắt 04/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 13/04/2022
4 QWK22 Đường trắng 05/2022 14/04/2022 Trước 21:00 ngày 12/04/2022
5 NQMK22 Dầu WTI Mini 05/2022 19/04/2022 Trước 21:00 ngày 14/04/2022
6 MCLEK22 Dầu WTI micro 05/2022 19/04/2022 Trước 21:00 ngày 14/04/2022
7 CLEK22 Dầu WTI 05/2022 20/04/2022 Trước 21:00 ngày 18/04/2022

Trân trọng.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336