Thông Báo Ban Hành Đặc Tả Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hóa Ngày 06/04/2022

Ban hành đặc tả hợp đồng 06/04/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành đặc tả hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cacao ICE US giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam ngày 06/04/2022.

Xem chi tiết tại: Quyết định số 248QĐ vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cacao ICE US giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 06.04.2022

[pdf-embedder url=”http://dautuhanghoa.vn/wp-content/uploads/2022/04/248QD-vv-Ban-hành-dặc-tả-Hợp-dồng-Kỳ-hạn-tiêu-chuẩn-hàng-hóa-Cacao-ICE-US-giao-dịch-tại-Sở-Giao-dịch-Hàng-hóa-Việt-Nam-Sửa-dổi-ngày-06.04.2022.pdf” title=”248QĐ vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cacao ICE US giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Sửa đổi) ngày 06.04.2022″]

 

0931721336