Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Dầu Thô Ngày 10/06/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/06/2022

Xem chi tiết tại: Quyết định số 413QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 10.06.2022

Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022

Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022

Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022

Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022

Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022

Liên Kỳ Hạn Dầu Thô 10/06/2022

Bản tin hằng ngày

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336