Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 10/06/2022

Ký Quỹ Hàng Hóa Ngày 10/06/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 10/06/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 10/06/2022 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICE EU 14,843 USD
2 Dầu thô Brent Năng lượng ICE EU 11,759 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 10/06/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 412QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10.06.2022

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978