PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN HỢP ĐỒNG TƯƠN LAI ĐẬU TƯƠNG VÀ DẦU ĐẬU TƯƠNG

Xem nến 4 giờ và phân tích tương quan cho thấy: Giá hợp đồng tương lai đậu tương và hợp đồng tương lai dầu đậu tương tăng đồng biến. Tuy nhiên giá hợp đồng tương lai dầu đậu tương tăng trễ hơn khoảng một ngày.

Vận dụng vấn đề này để phân tích tình hình giá dầu đậu tương ngày hôm nay (11.10.2019) khi giá hợp đồng tương lai không ngừng tăng lên, điều đó dự báo một nhịp tăng mạnh của giá hợp đồng tương lai dầu đậu tương trong tối nay và đầu tuần sau.

KHUYẾN NGHỊ:

Nhà đầu tư nên thận trọng với các lệnh bán khống hiện tại vì giá hợp đồng tương lai chưa có dấu hiệu giảm, nên đưa về trạng thái tiền mặt vì giai đoạn này biến động giá rất khó lường.

 

 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978