Phân tích kỹ thuật Dầu Đậu Tương

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI DẦU ĐẬU TƯƠNG NGÀY 11/10/2019

Hợp đồng tương lai dầu đậu tương đã không chinh phục được đỉnh 30.31 và quay đầu giảm giá, tuy nhiên giá đậu tương đang tăng nên hợp đồng tương lai dầu đậu tương khả năng sẽ không giảm quá sâu.

Theo chỉ báo kỹ thuật đồ thị ngày cho thấy ngưỡng hộ trợ 29.11 khá mạnh nên khi giảm về đến 29.11 sẽ bật lên. Nếu mức giảm sâu hơn 29.11 thì sẽ xuất hiện mô hình 3 đỉnh rất nguy hiểm.

KHUYẾN NGHỊ

– Nhà đầu tư đã có lời nên xem xét mua chốt lời trước khi giá bật lên.

– Nếu mức giá giảm sâu hơn 29.11 thì nên chuyển vị thế sang bán cắt lỗ hoặc bán khống.

Bài liên quan

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG DẦU ĐẬU TƯƠNG NGÀY 17/1/2020

Lan Anh

21/01/2020: XU HƯỚNG DẦU ĐẬU TƯƠNG

Lan Anh

PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN HỢP ĐỒNG TƯƠN LAI ĐẬU TƯƠNG VÀ DẦU ĐẬU TƯƠNG

tran quyen