PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI DẦU ĐẬU TƯƠNG NGÀY 14.10.2019

Nến 4 giờ cho thấy: giá hợp đồng tương lai dầu đậu tương đang hình thành mô hình Cup and handle với chiếc quai chưa hoàn thiện.

Nếu mưc giá tăng vượt mức 30.31 thì mô hình cup and handle đã hình thành rõ nét, khi đó nếu có sự hỗ trợ từ việc giá đậu tương tăng sẽ kéo theo một sự bứt phá mạnh của giá hợp đồng tương lai dầu đậu tương. Ngược lại nếu giá giảm về dưới 29.51 thì mô hình Cup and handle bị phá vỡ.

KHUYẾN NGHỊ:

  • Trong tình hình giá đậu tương đang tăng như hiện nay, nhà đầu tư hạn chế bán khống hợp đồng tương lai dầu đậu tương vì nó tăng đồng biến.
  • Nên cân nhắc vị thế mua vào khi giá vượt đỉnh 30.31.

 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978