Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Kim Loại LMETại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Từ Ngày 13/07/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/07/2021.

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA KIM LOẠI LME TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM  
STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng LME Kim loại LME 15,750 USD
2 Nhôm LME Kim loại LME 3,025 USD
3 Chì LME Kim loại LME 3,475 USD
4 Thiếc LME Kim loại LME 16,250 USD
5 Kẽm LME Kim loại LME 4,125 USD
6 Niken LME Kim loại LME 8,700 USD
Ban hành kèm theo Quyết định số 311QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978