Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng tháng 5/2021 – Đợt 4

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1MPOK21Dầu cọ thô 05/202130/04/2021Trước 15:00 ngày 28/04/2021
2ZFTK21Cao su TSR20 05/202130/04/2021Trước 15:00 ngày 28/04/2021
3SBEK21Đường 11 05/202130/04/2021Trước 23:00 ngày 28/04/2021
4ZSEK21Đậu Tương 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021
5ZCEK21Ngô 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021
6ZWAK21Lúa Mỳ 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021
7ZLEK21Dầu Đậu Tương 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021
8ZMEK21Khô Đậu Tương 05/202130/04/2021Trước 23:20 ngày 28/04/2021
9XBK21Đậu Tương Mini 05/202130/04/2021Trước 23:45 ngày 28/04/2021
10XWK21Lúa Mỳ Mini 05/202130/04/2021Trước 23:45 ngày 28/04/2021
11XCK21Ngô Mini 05/202130/04/2021Trước 23:45 ngày 28/04/2021
12SIEK21Bạc 05/202130/04/2021Trước 02:00 ngày 29/04/2021
13PLEK21Bạch kim 05/202130/04/2021Trước 02:00 ngày 29/04/2021
14CPEK21Đồng 05/202130/04/2021Trước 02:00 ngày 29/04/2021
15FEFJ21Quặng sắt 04/202130/04/2021Trước 02:15 ngày 29/04/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978