Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 08/2021 – Đợt 5

Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau: – Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1        RBEU21 Xăng RBOB 09/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
2         QOV21  Dầu Brent 10/2021 27/08/2021 Trước 03:00 ngày 27/08/2021
– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1        NGEU21 Khí tự nhiên 09/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
2    PLEQ21 Bạch kim 08/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
3         CPEQ21 Đồng 08/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
4      SIEQ21 Bạc 08/2021 27/08/2021 Trước 02:00 ngày 26/08/2021
Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021. Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978