Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 07/2021 – Đợt 6

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1     MPOQ21 Dầu cọ thô 08/2021 30/07/2021 Trước 15:00 ngày 28/07/2021
2     ZFTQ21 Cao su TSR 20 08/2021 30/07/2021 Trước 15:00 ngày 28/07/2021
3     ZLEQ21 Dầu Đậu Tương 08/2021 30/07/2021 Trước 23:20 ngày 29/07/2021
4     ZMEQ21    Khô Đậu Tương 08/2021 30/07/2021 Trước 23:20 ngày 29/07/2021
5     ZSEQ21    Đậu Tương 08/2021 30/07/2021 Trước 23:20 ngày 29/07/2021
6     XBQ21    Đậu Tương Mini 08/2021 30/07/2021 Trước 23:45 ngày 28/07/2021
7   CPEQ21    Đồng 08/2021 30/07/2021 Trước 02:00 ngày 29/07/2021
8     SIEQ21 Bạc 08/2021 30/07/2021 Trước 02:00 ngày 29/07/2021
9     PLEQ21  Bạch kim 08/2021 30/07/2021 Trước 02:00 ngày 29/07/2021
10     FEFN21 Quặng sắt 07/2021 30/07/2021 Trước 02:15 ngày 29/07/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978