Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 5/2022 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 BMN22 Dầu Brent mini 07/2022 27/05/2022 Trước 21:00 ngày 25/05/2022
2 RBEM22 Xăng RBOB 06/2022 27/05/2022 Trước 21:00 ngày 25/05/2022
3 MPOM22 Dầu cọ thô 06/2022 31/05/2022 Trước 15:00 ngày 26/05/2022
4 QON22 Dầu Brent 07/2022 27/05/2022 Trước 21:00 ngày 26/05/2022
5 CPEM22 Đồng
06/2022
31/05/2022 Trước 21:00 ngày 27/05/2022
6 SIEM22 Bạc
06/2022
31/05/2022 Trước 21:00 ngày 27/05/2022
7 PLEM22 Bạch kim 06/2022 31/05/2022 Trước 21:00 ngày 27/05/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGM22 Khí tự nhiên mini 06/2022 25/05/2022 Trước 21:00 ngày 23/05/2022
2 NGEM22 Khí tự nhiên 06/2022 26/05/2022 Trước 21:00 ngày 24/05/2022
3 SIEK22 Bạc
05/2022
26/05/2022 Trước 21:00 ngày 24/05/2022
4 CPEK22 Đồng
05/2022
26/05/2022 Trước 21:00 ngày 24/05/2022
5 PLEK22 Bạch kim 05/2022 26/05/2022 Trước 21:00 ngày 24/05/2022
6 QON22 Dầu Brent 07/2022 31/05/2022 Trước 21:00 ngày 27/05/2022
7 BMN22 Dầu Brent mini 07/2022 31/05/2022 Trước 21:00 ngày 27/05/2022
8 RBEM22 Xăng RBOB 06/2022 31/05/2022 Trước 21:00 ngày 27/05/2022

 Trân trọng.

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336