Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 5/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

CLEM22

Dầu WTI

06/2022

18/05/2022

Trước 21:00 ngày 17/05/2022

2

NQGM22

Khí tự nhiên mini 06/2022

23/05/2022

Trước 21:00 ngày 19/05/2022

3

NGEM22

Khí tự nhiên 06/2022

24/05/2022

Trước 21:00 ngày 20/05/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

KCEK22

Cà phê Arabica 05/2022

18/05/2022

Trước 21:00 ngày 16/05/2022

2

NQMM22

Dầu WTI Mini 06/2022

19/05/2022

Trước 21:00 ngày 17/05/2022

3

MCLEM22

Dầu WTI micro 06/2022

19/05/2022

Trước 21:00 ngày 17/05/2022

4

CLEM22

Dầu WTI

06/2022

20/05/2022

Trước 21:00 ngày 18/05/2022

Trân trọng.

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336