Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 5/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPK22

Dầu ít lưu huỳnh 05/2022

10/5/2022

Trước 21:00 ngày 06/05/2022

2

TRUK22

Cao su RSS3 05/2022

25/05/2022

Trước 15:00 ngày 09/05/2022

3

ZFTM22

Cao su TSR20 06/2022

31/05/2022

Trước 15:00 ngày 13/05/2022

4

FEFK22

Quặng sắt 05/2022

31/05/2022

Trước 21:00 ngày 13/05/2022

5

NQMM22

Dầu WTI Mini 06/2022

17/05/2022

Trước 21:00 ngày 13/05/2022

6

MCLEM22

Dầu WTI micro 06/2022

17/05/2022

Trước 21:00 ngày 13/05/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUK22

Cao su RSS3 05/2022

25/05/2022

Trước 15:00 ngày 09/05/2022

2

QPK22

Dầu ít lưu huỳnh 05/2022

12/5/2022

Trước 21:00 ngày 10/05/2022

3

MPOK22

Dầu cọ thô 05/2022

13/05/2022

Trước 15:00 ngày 11/05/2022

4

ZLEK22

Dầu Đậu Tương 05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

5

ZSEK22

Đậu Tương 05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

6

ZREK22

Gạo thô 05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

7

ZMEK22

Khô Đậu Tương 05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

8

ZWAK22

Lúa Mỳ 05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

9

KWEK22

Lúa mỳ Kansas 05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

10

ZCEK22

Ngô

05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

11

CCEK22

Ca cao

05/2022

13/05/2022

Trước 21:00 ngày 11/05/2022

12

ZFTM22

Cao su TSR20 06/2022

31/05/2022

Trước 15:00 ngày 13/05/2022

13

FEFK22

Quặng sắt 05/2022

31/05/2022

Trước 21:00 ngày 13/05/2022

Trân trọng.

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022. Trong trường hợp Quý Thành viên không thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336