Thông báo tất toán hợp đồng tháng 4/2022 – Đợt 4

Tất Toán Hợp Đồng Tháng 4/2022 - Đợt 4

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 XBK22 Đậu Tương Mini 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
2 ZREK22 Gạo thô 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
3 XWK22 Lúa Mỳ Mini 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
4 KWEK22 Lúa mỳ Kansas 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
5 XCK22 Ngô Mini 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
6 MPOK22 Dầu cọ thô 05/2022 29/04/2022 Trước 15:00 ngày 27/04/2022
7 SBEK22 Đường 11 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
8 SIEK22 Bạc 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
9 CPEK22 Đồng 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 27/04/2022
10 ZLEK22 Dầu Đậu Tương 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 28/04/2022
11 ZSEK22 Đậu Tương 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 28/04/2022
12 ZSEK22 Đậu Tương 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 28/04/2022
13 ZMEK22 Khô Đậu Tương 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 28/04/2022
14 ZWAK22 Lúa Mỳ 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 28/04/2022
15 ZCEK22 Ngô 05/2022 29/04/2022 Trước 21:00 ngày 28/04/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT  Mã Hợp đồng  Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng  Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1  XBK22  Đậu Tương Mini 05/2022  13/05/2022  Trước 21:00 ngày 27/04/2022
2  XWK22  Lúa Mỳ Mini 05/2022  13/05/2022  Trước 21:00 ngày 27/04/2022
3  XCK22  Ngô Mini 05/2022  13/05/2022  Trước 21:00 ngày 27/04/2022
4  SBEK22  Đường 11 05/2022  29/04/2022  Trước 21:00 ngày 27/04/2022
5  QOM22  Dầu Brent 06/2022  29/04/2022  Trước 21:00 ngày 27/04/2022
6  BMM22  Dầu Brent mini 06/2022  29/04/2022  Trước 21:00 ngày 27/04/2022
7  RBEK22  Xăng RBOB 05/2022  29/04/2022  Trước 21:00 ngày 27/04/2022

Trân trọng.

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022. Trong trường hợp Quý Thành viên không thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336