Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 10/2021 – Đợt 6

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MPOX21 Dầu cọ thô 11/2021 29/10/2021 Trước 15:00 ngày 27/10/2021
2 CPEX21 Đồng 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 27/10/2021
3 PLEX21 Bạch kim 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 27/10/2021
4 SIEX21 Bạc 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 27/10/2021
5 XBX21 Đậu tương Mini 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 27/10/2021
6 ZREX21 Gạo thô 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 27/10/2021
7 ZSEX21 Đậu tương 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 28/10/2021
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 QOZ21 Dầu Brent 12/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 27/10/2021
2 RBEX21 Xăng pha chế 11/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 27/10/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336