Tag : giao dịch phái sinh

Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 09.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 09/04. USDA chi nhánh Ma-rốc dự báo sản lượng lúa
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 08.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virus Corona tính đến sáng ngày 08/04. Bộ nông nghiệp Pháp ước tính diện tích gieo
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 07.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 07/04. Tổng thống Ai Cập vừa khuyến khích các doanh
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 06.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virus corona tính đến sáng ngày 06/04. Nga: Xe tải ngũ cốc bị ùn tắc ở
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 03.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 03/04. Ukraina: Hiệp hội ngũ cốc tăng dự báo sản
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 01.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 01/04. USDA Daily Export Sales: Bán 113,000 tấn ngô 2019/20
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 30.03.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 30/03. Tại Brazil, Hiệp hội ép dầu đậu tương Brazil
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 27.03.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 27/03. Tại Argentina, một liên đoàn đại diện cho công
Bài học kinh doanh

CÁC NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ CỦA NHỮNG CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Lan Anh
Các nhà đầu tư vẫn thường bất đồng quan điểm, nhưng họ đều đồng ý rằng để kiếm tiền trên thị trường cần có một
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 26.03.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 26/03. Tại Argentina, cho phép vận chuyển ngũ cốc đến