Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 10/2021 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 ZFTX21 Cao su TSR20 11/2021 29/10/2021 Trước 15:00 ngày 13/10/2021
2 FEFV21 Quặng sắt 10/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 13/10/2021
3 NQMX21 Dầu WTI mini 11/2021 15/10/2021 Trước 21:00 ngày 13/10/2021

 

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 ZLEV21 Dầu Đậu tương 10/2021 14/10/2021 Trước 21:00 ngày 12/10/2021
2 ZMEV21 Khô Đậu tương 10/2021 14/10/2021 Trước 21:00 ngày 12/10/2021
3 ZFTX21 Cao su TSR20 11/2021 29/10/2021 Trước 15:00 ngày 13/10/2021
4 MPOV21 Dầu cọ thô 10/2021 15/10/2021 Trước 15:00 ngày 13/10/2021
5 FEFV21 Quặng sắt 10/2021 29/10/2021 Trước 21:00 ngày 13/10/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336