Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 09/2021 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên như sau:

Thanh khoản của hợp đồng Cao su RSS3 (TRU) khi gần đến ngày đáo hạn (đối với Vị thế mở Mua) rất thấp. Để đề phòng thị trường mất thanh khoản, MXV điều chỉnh thời gian tất toán Vị thế mở Mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên của hợp đồng Cao su RSS3 Tháng 09/2021 (TRUU21) như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 TRUU21 Cao su RSS3 09/21 17/09/2021 Trước 11:00 ngày 15/09/2021

 

* Lưu ý: Thời gian tất toán mới “Trước 11h00 ngày 15/09/2021″ thay vì “Trước 15:00 ngày 15/09/2021” như thông báo ngày 07/09/2021.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336