Thông báo tất toán hợp đồng tháng 01/2022 – Đợt 2

tat-toan-hop-dong-dot-2-thang-01-2022

Thông báo tất toán hợp đồng tháng 01/2022 đợt 2. Đây là thông báo của sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có những thang đổi gì đáng chú ý mời mọi người cùng Gia Cát Lợi xem qua nhé.

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng tháng 01/2022 – Đợt 2 như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 NQGG22 Khí tự nhiên mini 02/2022 24/01/2022 Trước 21:00 ngày 20/01/2022
2 NGEG22 Khí tự nhiên 02/2022 25/01/2022 Trước 21:00 ngày 21/01/2022
3 BMH22 Dầu Brent mini 03/2022 27/01/2022 Trước 21:00 ngày 25/01/2022
4 RBEG22 Xăng RBOB 02/2022 27/01/2022 Trước 21:00 ngày 25/01/2022
5 QOH22 Dầu Brent 03/2022 27/01/2022 Trước 21:00 ngày 26/01/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGG22 Khí tự nhiên mini 02/2022 26/01/2022 Trước 21:00 ngày 24/01/2022
2 SIEF22 Bạc 01/2022 27/01/2022 Trước 21:00 ngày 25/01/2022
3 CPEF22 Đồng 01/2022 27/01/2022 Trước 21:00 ngày 25/01/2022
4 PLEF22 Bạch kim 01/2022 27/01/2022 Trước 21:00 ngày 25/01/2022
5 NGEG22 Khí tự nhiên 02/2022 27/01/2022 Trước 21:00 ngày 25/01/2022

Trân trọng.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336