Thông Báo: Quyết Định Liên Quan Đến Sản Phẩm Mới Gạo Thô, Lúa Mì Kansas Thuộc Sở Giao Dịch Hàng Hoá Chicago

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến anh chị thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) các quyết định liên quan tới sản phẩm mới Gạo thô, Lúa mỳ Kansas thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago ngày 24/6/2021 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem file:

Các quyết định ban hành đi kèm:
263QĐ vv Giao dịch sản phẩm Gạo thô, Lúa mỳ Kansas thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

error: Content is protected !!
0931721336