Thông Báo: Giao Nhận Hàng Vật Chất Khi Đến Hạn Trong Giao Dịch Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hoá

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến anh chị thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) các quyết định liên quan tới giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem file:

Các quyết định ban hành đi kèm:

265QĐ vv Giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hơp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
263QĐ vv Giao dịch sản phẩm Gạo thô, Lúa mỳ Kansas thuộc Sở Giao dịch hàng hóa Chicago tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

error: Content is protected !!
0931721336