Thông Báo Mức Ký Qũy Giao Dịch Hàng Hóa Kim Loại LME Ngày 07/06/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa Kim loại LME ngày 07/06/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng LME Kim loại LME 15,750 USD
2 Nhôm LME Kim loại LME 6,500 USD
3 Thiếc LME Kim loại LME 21,255 USD
4 Kẽm LME Kim loại LME 7,875 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 07/06/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 409QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 07.06.2022

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Bản tin hằng ngày

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978