Thông báo lịch nghỉ giao dịch

Kính gửi: Quý Khách hàng

Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng thông báo số 162/TB/MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm từ ngày 12/05 đến ngày 14/05/2021 như sau:

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

Trân trọng,

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978