Thông báo lịch nghỉ giao dịch

Kính gửi: Quý Khách hàng

Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng thông báo số 162/TB/MXV của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm từ ngày 12/05 đến ngày 14/05/2021 như sau:

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

Trân trọng,

error: Content is protected !!
0931721336