Thông báo: Bổ sung sản phẩm đường trắng vào giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến anh chị thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) về việc bổ sung sản phẩm đường trắng thuộc Sở giao dịch Hàng hóa ICE EU vào danh mục hàng hóa bắt đầu từ ngày 04/05/2021.

error: Content is protected !!
0931721336