Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Nông Sản Ngày 27/06/2022

Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Nông Sản Ngày 27/06/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/06/2022.

I. Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):

1. Lúa mỳ 

STT 

Tên hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn bắt đầu 

Kỳ hạn kết thúc 

Mức ký quỹ ban đầu 

1

Lúa mỳ

Nông sản

CBOT

07/2022

03/2023

4,070  USD

III. Ký quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:

1. Dầu đậu tương

STT

Tên hàng hóa

Mã hàng hóa

Nhóm hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông

Kỳ hạn hợp đồng

Mức ký quỹ ban đầu

Dầu đậu tương 

ZLE 

Nông sản 

CBOT 

07/2022 

 3,080

USD 

08/2022 

 3,025

USD 

09/2022 

2,915

USD 

10/2022 

 2,640

USD 

12/2022 

 2,530

USD 

01/2023

 2,448

USD 

03/2023 

 2,310

USD 

05/2023

2,090

USD 

2. Đậu tương 

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Đậu tương 

ZSE 

Nông sản 

CBOT 

07/2022 

 4,400

USD 

08/2022 

 4,290

USD 

09/2022 

 4,235

USD 

11/2022 

 4,070

USD 

01/2023 

 3,740

USD 

03/2023 

 3,300

USD 

05/2023

 3,080

USD 

3. Khô đậu tương 

STT 

Tên hàng hóa 

Mã hàng hóa 

Nhóm hàng hóa 

Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông 

Kỳ hạn hợp đồng 

Mức ký quỹ ban đầu 

Khô đậu tương 

ZME 

Nông sản 

CBOT 

07/2022 

2,200

USD 

08/2022 

 2,090

USD 

09/2022 

 2,035

USD 

10/2022 

 1,925

USD 

12/2022 

 1,870

USD 

01/2023

 1,760

USD 

03/2023 

 1,705

USD 

05/2023

 1,650

USD 

4. Lúa mỳ

STT Tên hàng hoá Mã hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở Giao dịch hàng hoá
nước ngoài liên thông
Kỳ hạn kết thúc Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 09/2022 935 USD
2 12/2022 1,100 USD
3 03/2023 1,540 USD
4 05/2023 1,760 USD
5 12/2022 770 USD
6 03/2023 990 USD
7 05/2023 1,485 USD
8 03/2023 660 USD
9 05/2023 880 USD
10 05/2023 660 USD

Lưu ý: Quyết định ban hành sẽ được gửi bổ sung vào sáng ngày 27/06/2022.

Xem chi tiết tại: Quyết định số 445QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 27.06.2022

Bản tin hằng ngày

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978