Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Hàng Hoá Ngày 23.06.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên hàng hoá áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/06/2021.

error: Content is protected !!
0931721336