Thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 21/04/2022

Ban Hành Mức Ký Quỹ 21/04/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 21/04/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mì Nông sản CBOT 4,510 USD
2 Lúa mì mini Nông sản CBOT 902 USD
3 Lúa mì Kansas Nông sản CBOT 4,510 USD
4 Bạc Kim loại COMEX 9,350 USD
5 Đồng Kim loại COMEX 6,050 USD
6 Bạch kim Kim loại NYMEX 3,740 USD
7 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 7,040 USD
8 Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX 1,760 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 21/04/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 297QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21.04.2022

Thông tin chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336