Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 20/07/2022

Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 20/07/2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 20/07/2022 như sau:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX 11,330 USD
2 Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX 2,833 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 20/07/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 533QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20.07.2022

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336