Thông Báo Ban Hành Danh Mục Đặc Tả Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hoá Cao Su RSS3 Ngày 21/09/2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Khối Quản lý Thành viên gửi Quý Thành viên Quyết định số 474/QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/09/2021 vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cao su RSS3 OSE giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây: 474QĐ vv Ban hành đặc tả Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Cao su RSS3 OSE giao dịch tại MXV ngày 21.9.2021

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336