Thông Báo Áp Dụng Tỷ Giá Nguyên Tệ Kể Từ Ngày 09/02/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV ngày 09/02/2023.

Quý Khách hàng lưu ý việc áp dụng tỷ giá nguyên tệ ngày 09/02/2023:

  • Tỷ giá mua và tỷ giá bán được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 08/02/2023.
  • Tỷ giá quy đổi được áp dụng cho các phiên giao dịch kể từ ngày 09/02/2023.

Thông tin chi tiết quyết định:

 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978