Thay đổi kí quỹ ngày 15.01.2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi xin gửi đến Quý khách hàng Quyết định ban hành mức kí quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/01/2021.

Lưu ý: Kí quỹ – Ngô, Ngô Mini, khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ Mini, Cao su RSS3 thay đổi.

Trân trọng.

error: Content is protected !!
0931721336