Tag : xu hướng đường

Phân tích kỹ thuật Đường

21/01/2020: XU HƯỚNG ĐƯỜNG – SUGAR

Lan Anh
1.Tin thế giới: – Tuần trước, Thượng viện Hoa Kỳ hoàn tất phê chuẩn Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thỏa thuận thương mại này