Phát triển cà phê Việt Nam bền vững bằng giảm lượng khí thải carbon

cà phê kỳ hạn

Các nông dân trồng cà phê ở Việt Nam, nơi sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới, có thể giảm lượng khí thải carbon (CO2) bằng cách trồng các loài thực vật khác nhau bên cạnh cà phê.

Đây là phát hiện của một báo cáo mới có tiêu đề Nguồn hay sức chứa? đưa ra tổng phát thải khí nhà kính của cà phê Robusta Việt Nam từ chương trình Sáng kiến cảnh quan bền vững (ISLA) do IDH, Sáng kiến thương mại bền vững, Agri-Logic biên soạn, và dựa trên công việc của các nhà kinh doanh cà phê JDE Coffee, Lavazza, Olam và Acom.

Cùng với việc sử dụng phân bón và nước được cải thiện, việc đa dạng hóa này có thể làm giảm đáng kể tác động của sản xuất cà phê đối với biến đổi khí hậu. Nông dân cũng có thể mở rộng phạm vi nguồn thu nhập có sẵn, tăng khả năng phục hồi khí hậu.

Những phát hiện được đưa ra trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng ở Việt Nam có thể làm giảm đáng kể sản lượng cà phê của năm nay.

Daan Wensing, Giám đốc Cảnh quan Toàn cầu tại IDH, cho biết:

“Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa đòi hỏi phải xem xét lại các hệ thống canh tác trong đó có sản xuất cà phê. Nghiên cứu này mang lại hy vọng cho cộng đồng và nông dân trồng cà phê có thể phục hồi khí hậu nhanh hơn và cà phê bền vững hơn. Cùng với việc sử dụng phân bón và nước hiệu quả hơn, đa dạng hóa có thể đi đầu trong nỗ lực sản xuất cà phê tích cực”.

Sản xuất cà phê đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho khu vực Tây Nguyên của Việt Nam, nơi 95% cà phê được sản xuất. Đồng thời, sản xuất cà phê cũng là một nguồn phát thải carbon thông qua việc sử dụng phân bón, nước và năng lượng đáng kể.

Báo cáo cho thấy các trang trại trồng cà phê monocrop là nguồn phát thải carbon, mỗi năm giải phóng 0,37 tấn CO2 trên mỗi tấn cà phê được sản xuất.

Ngược lại, các trang trại cà phê đa dạng là các bể chứa carbon, mỗi năm phát thải 0,16 tấn CO2 trên mỗi tấn cà phê được sản xuất. Trồng tiêu, sầu riêng, bơ và các loại cây trồng khác cùng với cà phê sẽ tạo ra nhiều sinh khối hơn, cô lập nhiều CO2 hơn so với sản xuất riêng cà phê.

Trong số ít các trang trại monocrop đã cô lập được CO2 đều sử dụng phân bón hiệu quả hơn (nguyên nhân hàng đầu trong việc phát thải carbon trong canh tác cà phê).

Nghiên cứu kéo dài trong hai năm và phân tích lượng phát thải carbon trong sản xuất cà phê Robusta tại 300 trang trại ở các tỉnh Tây Nguyên là Lâm Đồng và Đăk Lăk.

Thông qua Sáng kiến Cảnh quan Bền vững (ISLA) tại Việt Nam, IDH hợp tác với chính quyền địa phương và các chính phủ, các công ty tư nhân và nông dân để hỗ trợ các nhà sản xuất cà phê ở Tây Nguyên trong việc giảm lượng khí thải carbon, tối đa hóa việc sử dụng nước và phân bón và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Daan Wensing cho biết, “đa dạng hóa là một khái niệm đang phát triển ở Việt Nam. Khi nhiều nông dân áp dụng phương pháp này và các phương pháp nông lâm kết hợp khác, số lượng trang trại đóng vai trò là các bể chứa carbon sẽ phát triển, trở thành động lực quan trọng của cả giảm thiểu khí hậu và khả năng phục hồi.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978