Sử dụng phần mềm CQG trên điện thoại IOS

phan-mem-CQG-cho-dien-thoai-IOS

CQG là phần mềm giao dịch tài chính được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sử dụng để giúp Nhà đầu tư có thể truy cập và giao dịch trên thị trường toàn cầu một cách dễ dàng thông qua máy tính, điện thoại. Sau đây là hướng dẫn cách sử dụng phần mềm giao dịch hàng hóa CQG trên điện thoại IOS

Bước 1: Vào App Store trên điện thoại IOS nhấn vào ô tìm kiếm CQG hoa

https://apps.apple.com/us/app/cqg/id1084408963

Vào App Store trên điện thoại IOS nhấn vào ô tìm kiếm CQG hoa

Bước 2: Nhấn vào ‘Other ways to log on’ để chọn loại tài khoản đăng nhập

Nhấn vào ‘Other ways to log on’ để chọn loại tài khoản đăng nhập đăng nhập CQG trên điện thoại IOS

Bước 3: Đăng nhập vào CQG → Chọn Agree → Agree

Đăng nhập vào CQG trên điện thoại IOS Đăng nhập vào CQG trên điện thoại IOS

Tùy chọn thông báo → Tùy chọn dùng vân tay để đăng nhập

lựa chọn thông báo phần mềm CQG trên điện thoại IOS cho phép CQG gửi thông báo trên điện thoại IOS của bạn

Bước 4: Đổi mật khẩu

dùng điện thoại IOS để đổi mật khẩu dùng điện thoại IOS để đổi mật khẩu

Bước 4: Đổi mật khẩu Bước 4: Đổi mật khẩu

Bước 5:  Tạo danh mục hàng hóa

Chọn Danh sách ICE -> New list -> Add symbols -> Thêm các mặt hàng theo kỳ hạn

Bước 5:  Tạo danh mục hàng hóa Bước 5:  Tạo danh mục hàng hóa Bước 5:  Tạo danh mục hàng hóa Bước 5:  Tạo danh mục hàng hóa Bước 5:  Tạo danh mục hàng hóa Bước 5:  Tạo danh mục hàng hóa

Bước 6: Xem Biểu đồ

Chọn mặt hàng -> Biểu tượng biểu đồ

Bước 6: Xem Biểu đồ Bước 6: Xem Biểu đồ Bước 6: Xem Biểu đồ

Bước 7: Đặt lệnh

CÁCH 1: ĐẶT LỆNH NHANH


CÁCH 1: ĐẶT LỆNH NHANH sửa dụng CQG trên điện thoại IOS để đặt lệnh nhanh

Trong đó:

 • MKT: Mua/ Bán giá hiện tại
 • A: Giá chào mua
 • B: Giá chào bán
 • Lot: Khối lượng
 • Day: Thời hạn lệnh (Có DAY, GTC, GTD)

TH1: Mua / Bán giá hiện tại

Chọn Mua (B) / Bán (S) MKT với khối lượng đã chọn trước

TH1: Mua / Bán giá hiện tại

TH2: Mua ở giá tốt hơn

Chọn mức giá kỳ vọng thấp hơn giá hiện tại -> Chọn khối lượng (lot) -> Chọn thời hạn lệnh (DAY/GTC/…) -> BUY LMT

Chặn lỗ: Chọn mức giá thấp hơn giá hiện tại -> Chọn khối lượng (lot) -> Chọn thời hạn lệnh (DAY/GTC/…) ->  SELL STP

TH3: Bán ở giá tốt hơn

Chọn mức giá kỳ vọng cao hơn giá hiện tại -> Chọn khối lượng (lot) -> Chọn thời hạn lệnh (DAY/GTC/…) -> SELL LMT

Chặn lỗ: Chọn mức giá cao hơn giá hiện tại -> Chọn khối lượng (lot) -> Chọn thời hạn lệnh (DAY/GTC/…) ->  BUY STP

TH3: Bán ở giá tốt hơn phần mềm CQG trên điện thoại IOS

CÁCH 2: ĐẶT LỆNH THƯỜNG

Chọn OT – > Chọn Mua/ Bán -> Loại lệnh (MKT/ LMT/ STP) -> Khối lượng -> Mức giá -> Thời hạn lệnh (DAY/ GTC/…) -> Lệnh đã thỏa mãn yêu cầu

ĐẶT LỆNH THƯỜNG phần mền CQG trên điện thoại IOS

Bước 8: Quản lý lệnh giao dịch

Bước 8: Quản lý lệnh giao dịch

Trong đó:

 • All: Tất cả lệnh giao dịch
 • Working: Các lệnh chờ khớp

(lệnh LMT, STP, STL)

 • Filled: Các lệnh đã khớp
 • Cancelled: Các lệnh đã hủy

Bước 9: Quản lý trạng thái

Bước 9: Quản lý trạng thái

Trong đó:

 • Positions: Trạng thái mở
 • Purchase and Sales: Trạng thái đã tất toán

Bước 10: Quản lý tài khoản

Bước 10: Quản lý tài khoản

 Trong đó:

 • Balance: Số dư hiện tại
 • OTE/UPL: Lãi lỗ dự kiến
 • Margin Excess: Ký quỹ khả dụng
 • P/L: Lãi lỗ thực tee

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336