Nhận định xu hướng thị trường hàng hóa ngày 12.01.2021

Gia Cát Lợi xin gửi đến Quý nhà đầu tư nhận định tổng quan về thị trường hàng hóa dưới góc nhìn phân tích kĩ thuật đầu phiên 12.01.2021.

1. Đậu tương

2. Dầu đậu tương

3. Khô đậu tương

4. Ngô

5. Lúa mỳ

Nguồn: Chuyên viên phân tích – Ngô Việt Sơn

error: Content is protected !!
0931721336