Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số sản phẩm ngày 18/01/2021

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Gia Cát Lợi xin gửi tới Quý khách hàng Thông báo số 11/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm vào ngày 18/01/2021.

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm: https://sanhanghoa.vn/wp-content/uploads/2021/01/11TB-vv-Nghi-giao-dich-cac-san-pham-tren-So-Giao-dich-Hang-hoa-Viet-Nam-….pdf

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978