Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm M-System

Giới thiệu phần mềm M-System

Nhằm cải thiện tính năng quản trị giao dịch, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống phần mềm giao dịch mới M-System thay thế cho phần mềm Vision Commodities. Căn cứ theo lộ trình về kế hoạch triển khai hệ thống M-System của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi thông báo:

Trong buổi chiều 27/01/2021, Khách hàng sẽ nhận được thông tin đăng nhập (bao gồm: tên đăng nhập, mật khẩu, mã pin) để đăng nhập vào hệ thống M – System.

Bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 01/02/2021, hệ thống M-System chính thức được sử dụng là hệ thống phần mềm giao dịch của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Chức năng của M-system

 • Chức năng Người dùng: Cho phép người dùng quản lý tài khoản giao dịch, thay đổi mật khẩu và giao diện phần mềm.
 • Chức năng Quản lý lệnh: Màn hình “Quản lý đặt lệnh” sẽ hiển thị chi tiết các lệnh trong phiên giao dịch của tài khoản giao dịch, đặt lệnh, hủy lệnh,…
 • Chức năng Quản lý tài khoản: Cho biết các trạng thái mở, trạng thái tất toán…
 • Chức năng Báo cáo: cung cấp Báo cáo giao dịch, Báo cáo lịch sử nộp rút tiền, Báo cáo sao kê khách hàng.

Hướng dẫn chi tiết

Đăng nhập

Người dùng truy cập theo đường link: https://mstrading.mxv.com.vn/

Người dùng thực hiện nhập Tên đăng nhập/Mật khẩu được cấp (hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đổi “Mật khẩu” bắt buộc khi đăng nhập lần đầu tiên).

(Người dùng nhập user name và password đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống)

Tiếp theo, người dùng cần nhập mã PIN để hoàn tất việc đăng nhập vào hệ thống (Mã PIN đang để mặc định là 123456):

(Người dùng nhập mã PIN để hoàn tất việc đăng nhập vào hệ thống)

Giao diện của hệ thống:

 1. Menu chức năng
 2. Biểu tượng kết nối
 3. Thông báo của hệ thống
 4. Refresh dữ liệu hiển thị
 5. Ngôn ngữ hiển thị
 6. Thông tin tài khoản

Thiết lập hệ thống

Đổi mật khẩu

Người dùng vào Thông tin tài khoản/Đổi mật khẩu:

Người dùng tiến hành nhập mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới => Click “Xác nhận” để hoàn tất thay đổi mật khẩu. Mật khẩu mới sẽ được gửi vào địa chỉ email trong phần thông tin TKGD.

Tùy chỉnh giao diện:

Người dùng vào Menu chức năng, chọn:

 • Giao diện: Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện sáng hoặc giao diện tối.
 • Kích thước: Người dùng có thể tùy chỉnh 3 kích thước hiển thị màn hình giao diện hệ thống: Lớn, Trung bình, Nhỏ.

Quản lý lệnh giao dịch

Người dùng vào Menu chức năng => Chọn Quản lý đặt lệnh/Quản lý đặt lệnh.

Màn hình “Quản lý đặt lệnh” sẽ hiển thị chi tiết các lệnh trong phiên giao dịch của Tài khoản giao dịch. Các loại lệnh được chia thành 4 tab chính, bao gồm: Lệnh đã khớp, Lệnh chờ khớp, Lệnh đã huỷ, Lệnh khác.

Quản lý tài khoản

Trạng thái mở

Người dùng vào Menu chức năng => Chọn Quản lý tài khoản/Trạng thái mở.

Màn hình “Trạng thái mở” hiển thị chi tiết các vị thế mở, lãi lỗ dự kiến của các vị thế mở mà TKGD hiện đang nắm giữ.

Người dùng có thể click vào biểu tượng “>” để hiển thị chi tiết thông tin của vị thế mở.

Trạng thái tất toán

Người dùng vào Menu chức năng => Chọn Quản lý tài khoản/Trạng thái tất toán.

Màn hình “Trạng thái tất toán” hiển thị cho người dùng các thông tin về các giao dịch tất toán trong phiên của TKGD.

Người dùng click vào “>” để xem chi tiết các giao dịch tất toán.

Chi tiết tài khoản

Người dùng vào Menu chức năng => Chọn Quản lý tài khoản/Chi tiết tài khoản.

Màn hình “Chi tiết tài khoản” cho người dùng biết các thông tin về tiền và tình trạng tài khoản của khách hàng:

 • Số dư tài khoản đầu ngày
 • Nộp rút trong phiên
 • Phí giao dịch
 • Giá Mua, Giá Bán
 • Ký quỹ ban đầu, ký quỹ khả dụng
 • Lãi lỗ thực tế, lãi/lỗ dự kiến
 • Giá trị ròng ký quỹ
 • Mức bổ sung ký quỹ
 • Tỷ lệ ký quỹ

Báo cáo

Trên Trading Platform của M-System, cho phép người dùng xuất 3 loại báo cáo:

 • Báo cáo giao dịch
 • Báo cáo lịch sử nộp rút tiền
 • Báo cáo sao kê khách hàng

Hệ thống cho phép người dùng tra cứu báo cáo trong khoảng thời gian 30 ngày (tính từ ngày hiện tại đổ về trước).

Báo cáo giao dịch

Người dùng vào Menu chức năng => Chọn Báo cáo/Báo cáo giao dịch.

Người dùng chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, chọn định dạng file Báo cáo => Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

Báo cáo lịch sử Nộp/rút tiền

Người dùng chọn Menu chức năng => Chọn Báo cáo/Báo cáo lịch sử nộp rút tiền.

Người dùng chọn khoảng thời gian tra cứu, chọn định dạng file báo cáo => Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

Báo cáo sao kê khách hàng

Người dùng chọn Menu chức năng => Chọn Báo cáo/Báo cáo sao kê khách hàng.

Người dùng chọn ngày phiên tra cứu, chọn định dạng file báo cáo => Click “Tải báo cáo” để hoàn tất việc xuất báo cáo.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng M-System, phần mềm quản lý và giao dịch hàng hóa phái sinh tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam. Chi tiết hơn mời xem video hướng dẫn hoặc liên hệ với Gia Cát Lợi để được hỗ trợ kịp thời.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978